Rozhýb sa

Ak je človek zdravý...je šťastný. Byť zdravý to znamená byť v psychickej pohode, mať dobrú kondíciu, nepociťovať prílišnú únavu. Spokojný život by mal byť našou prioritou. A ako tento pocit spokojného života docieliť? Pohyb, oddych, záľuby, priatelia. My sme tieto dôležité zložky, vďaka ktorým môžeme dosiahnuť spokojný život zlúčili do Edu games modulu Rozhýb sa. Veď pohybu s kamarátmi na čerstvom vzduchu nikdy nie je dosť. Pohyb vplýva na nervový systém a takvyvoláva pocit pohody, uvoľnenia a radosti.

Aj tu platí, že ak chceme niečo zlepšovať, mali by sme to najprv dokonale poznať. Naše telo nie je vec, nedá sa vymeniť. Naučíme sa, ako môžeme správnym a zdravým pohybom žiť kvalitnejší život. Bude s nami profesionálny trénerský tím. Odborníci v tejto oblasti nám pomôžu dostať pohybovú gramotnosť na vyššiu úroveň nielen cvikmi na optimálny rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti, ale tiež nadobudnutím a upevnením pozitívneho vzťahu k športu a k športovým aktivitám.