Edugames

Spolu s odbornými garantmi sme vytvorili moduly, ktoré pomáhajú napĺňať prierezové témy.

V moduloch majú naši odborní garanti rozpracované prierezové témy ako environmentálna výchova, ochrana života a zdravia, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra.

Je len na vašom uvážení čím obohatíte vašu školu v prírode. Edu games boli tvorené v spolupráci s profesionálmi a starostlivo prispôsobené vekovej kategórii detí s ohľadom na ich bezpečnosť a zdravie.

Školám ponúkame možnosť výberu zo štyroch modulov.

  • Modul Pod povrchom pomôže objaviť, získať a upevniť vedomosti o prírode. Spoznajú a pochopia v ňom geo- a biodiverzitu života a tiež dôležitosť ochrany životného prostredia. Náplň programu v tomto module doplní prierezové témy ako environmentálna výchova a ochrana života a zdravia. Aké sú formy jaskynnej výzdoby? Aké druhy žijú v jaskyniach? A kto je to jaskyniar? Ktoré vtáky sa sťahujú za teplom, a ktoré radšej ostanú doma? Na tieto a mnohé ďalšie otázky zodpovedia experti zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Nie je to však len o prednáškach ale o aktívnom zapájaní detí do rôznych ekohier a workshopov. Tvoria a učia sa formou pestrých aktivít.
  • Modul Rozhýb sa povedú profesionálni tréneri z rôznych oblastí. Rozvinú a zdokonalia pohybovú gramotnosť so zameraním na všeobecnú gymnastiku. Tréneri zabezpečujúci modul Rozhýb sa, sa celoročne venujú pohybovým aktivitám a krúžkovej činnosti pre deti od 3 rokov v takmer všetkých školských zariadeniach po celom Liptove. Ich dlhoročná prax, prístup a profesionálne vybavenie zaručí deťom kvalitný, bezpečný a zábavný program.
  • Vďaka Volaniu divočiny priamym kontaktom s prírodou spoznajú faunu a flóru Liptova. V lese sa prostredníctvom zvukov a vône zoznámia s jeho obyvateľmi. Bylinkový track dovedie deti na čarovné lúky a pasienky, kde je k dispozícii prírodná lekáreň. Pomocníkmi pri objavovaní a skúmaní budú lupy, ďalekohľady a náš odborný garant, zoologička Zuzka.
  • V module Počuť nestačí zoberú naši „domorodci – sprievodcovia“ deti na prehliadku Liptova naživo. Deti si doplnia vedomosti aj vďaka miestnym legendám, o ktorých v škole ešte určite nepočuli. Poznatky spolu s panorámou Tatier budú pre ne živým atlasom. Viete, kde na Liptove pod oltárom vyviera prameň? A viete ako vzniklo Vrbické pleso? Dozviete sa...