Eľkoninova metóda

Tréning fonematického uvedomovania

Vek 6 - 7 rokov

Určená pre predškolákov a deti s odloženou školskou dochádzkou

Mgr. Eva Bubniaková

+421 911 601 944

utorok 16:00